Údaje potrebné na poukázanie 2 %

Adresa: Cintorínska 7669/12, 81108 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

IČO: 52980383

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1602000000004285472754 / kód banky: 200 (VÚB banka, a.s.)

Transparentný účet nájdete na adrese: https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty

Prečo poukázať 2% organizácii?

2 percentá? Alebo ak chcete 2 eurá zo 100. Málo? Veľa? Každý z nás platí dane. Máme možnosť sa rozhodnúť či ostanú štátu alebo ich poukážete na účel, ktorý vy chcete. Či ako zamestnanec, živnostník alebo právnická osoba. Každý z nás má možnosť venovať 2 % dani z príjmu registrovanému prijímateľovi. Od roku 2021 sa aj OZ Náručie dostalo medzi zoznam prijímateľov a uchádzame sa o príspevky daňových subjektov.

V roku 2020 nastal významný pokles v uplatňovaní tejto možnosti. Za rok 2020 si 15 000 prijímateľov rozdelilo 53,3 mio EUR. Rok predtým to bolo viac ako 70 mio EUR.  Vieme, že posledný rok bol veľmi ťažký a preto sa snažíme šíriť osvetu možnosti poukázania časti dani z príjmu na prospešný účel. 

Prečo podporiť OZ Náručie?

OZ Náručie vzniklo v roku 2019  s cieľom pomôcť a podporiť deti a ich rodiny, pri ktorých je veľmi ťažké identifikovať ich diagnózu a pri ktorých je potrebná spoluúčasť a súčinnosť zahraničných lekárov. Sú to rodiny, ktoré potrebujú v takto obzvlášť ťažkej a náročnej situácii finančnú podporu na liečbu, rehabilitáciu, zdravotné pomôcky alebo asistovanú starostlivosť.

POSLANÍM OZ Náručie je takýmto rodinám pomôcť. Mať zdravé dieťa nie je samozrejmosť. Je to dar, ktorý sa žiaľ nedostáva každému. Mnohé deti potrebujú špecifickú lekársku pomoc, a tým im vieme umožniť žiť spoločný život zdravším a plnohodnotnejším spôsobom.

Budeme veľmi radi ak nám pošlete 2 % vašich daní a pomôžete nám napĺňať naše poslanie. Možte nám poslať aj pomernú časť vašich 2 %, lebo váš príspevok sa môže rozdeliť aj medzi viac príjmateľov. Všetky získané prostriedky smerujú na transparentne vedený účet a sú použite na priamu pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

Ak ste sa rozhodli poukázat vaše 2 % práve nám, vopred Vám ĎAKUJEME v mene detí a rodín, ktorým pomáhame. Ďakujeme vám, že si nájdete pár minút na vypísanie tlačiva a tým pomôžete. Ďakujeme

Všetky potrebné dokumenty nájdete a môžete si stiahnuť tu:

Veľmi pekne ĎAKUJEME za Váš príspevok.