BEH POD SNINSKÝM KAMEŇOM

23.8.2020

ĎAKUJEME VÁM!!!

Vďaka veľkej účasti na behu pod Sninským kameňom, ktorý sa konal v spolupráci s OZ Behajme spolu dňa 23.8.2020, sme mohli ako OZ Náručie odovzdať rodine veľkej bojovníčky Lívie, peňažný príspevok v hodnote 2 220,- EUR

Obrovská VĎAKA patrí každému jednému účastníkovi tohto behu!