Ďakujeme Vám, rodinke Kristiánka podporíme sumou 320,-EUR

Milí pomocníci, ďakujeme za všetku vašu snahu a pomoc ❤ 32 z vás sa rozhodlo zapojiť do našej výzvy a pomôcť Kristiánkovi 🙏

Rodinke Kristiánka teda posielame príspevok 320€ a veríme, že im tieto peniažky pomôžu aspoň na malý moment s náročným bojom 😔❤