Detičky

Milí naši pomocníci, iba vďaka vám sme mali možnosť odovzdať už vyše 11 000 € za čo vám patrí obrovská vďaka 🙏❤️

Týmito príspevkami ste reálne pomohli detičkám 👼 na ich ceste za plnohodnotným životom a pomáhate plniť sny ich rodičov 😊

Vieme, že dnes je svet v obrovskej kríze, no vy ste zostali nápomocní a preto si to vážime ešte viac 😊🙏

Ďakujeme vám ❤️❤️