Verejná zbierka „ZABEZPEČME DOMOV PRE RODINU BILOUSKO“ bola zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2022-038550 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ktorej čistý výnos bude použitý mimo územia Slovenskej republiky na Ukrajine okrem iných pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

1. verejná zbierka (ďalej len „zbierka“) bude vykonávaná občianskym združením s názvom NÁRUČIE, o.z. (ďalej len „občianske združenie“) na celom území Slovenskej republiky výlučne zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len „príspevok“) na osobitný účet zbierky od 01. novembra 2022 do 31. októbra 2023;

2. číslo osobitného účtu zbierky je SK67 0200 0000 0046 5308 8159, vedenom v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka, a. s., na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky získané zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte tvoriace hrubý výnos zbierky, a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky; náklady zbierky nesmú presiahnuť 25% z hrubého výnosu zbierky.

1.11.2022 OZ Náručie oficiálne spúšťa verejnú zbierku, na obnovu domu rodičov pána Vitaliiho Bilouska. Vitalii žije so svojou rodinou už dlhodobejšie na Slovensku, no dom jeho rodičov bol zničený pri vojenskom útoku agresora Ruska na Ukrajinu. Hoci sa Vitalii dokázal s rodinou presťahovať a naučiť sa jazyk, jeho rodičia by to pravdepodobne nezvládli a sám by pre nich nechcel nič viac, iba nejaké pokojné miesto, kde môžu v kľude a v bezpečí dožiť svoj život 🙏.

Preto sme sa v rámci OZ Náručia rozhodli spustiť verejnú zbierku, ktorá potrvá presne 1 rok s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na kúpu nového domu pre rodičov pána Bilouska ❤️.

O rodine Vitaliiho Bilouska sme sa bližšie venovali aj v našom podcaste Otvorené Náručie, ktorý si môžete vypočuť .