Pomáhame

Občianské združenie NÁRUČIE pomáha a podporuje deti a rodiny s ťažkými diagnózami. Tieto rodiny potrebujú v tejto náročnej situácii nielen finančnú podporu, ale predovšetkým podporu po sociálnej, emocionálnej a ľudskej stránke.

NÁRUČIE, o.z.

Naše malé občianske združenie s názvom NÁRUČIE vzniklo s cieľom pomôcť a podporiť deti s ťažkými diagnózami.


Snažíme sa podporiť deti a rodiny, kde je ťažké identifikovať ich diagnózu a pri ktorých je potrebná spoluúčasť a súčinnosť zahraničných lekárov.

Keď sa plnia sny

Všetkým účastníkom eventu – KEĎ SA PLNIA SNY, ktorí prispeli darom na občianske združenie NÁRUČIE. Veľmi si to vážime a veríme, že spoločne pomôžeme naplniť jediný sen tým rodinám, ktoré potebujú našu pomoc na uzdravenie svojich detí.

Spolu sa na evente vybralo 15 520 EUR, čo je fantastické a veľmi sa z toho tešíme. Prostredníctvom tejto stánky budeme komunikovať, komu naša pomoc smerovala.