• Čakáte alebo sa vám narodilo vážne choré dieťatko a lekári na Slovensku si nevedia poradiť so stanovením jeho diagnózy?
  • Vaše dieťatko má vážne ochorenie a na starostlivosť o neho, jeho rehabilitácie a pomôcky nutne potrebujete finančné prostriedky?
  • Máte ťažko choré dieťatko a v súvislosti s jeho ochorením a ťažkou rodinnou situáciou hľadáte psychologickú pomoc?
  • Prišli ste o svoje dieťatko a neviete ako ďalej?

Ak ste sa v ktorejkoľvek z týchto otázok našli a rozhodli ste sa cez občianske združenie Náručie vyhľadať pomoc, využite na to Formulár pomoci.

Nezabudnite v ňom uviesť vaše celé meno a priezvisko, telefonický aj mailový kontakt, aby sme sa s vami vedeli spojiť. Všetky prípady konzultujeme s lekármi, preto je nevyhnutné mať k dispozícii scany lekárskych správ vášho dieťatka.

Formulár pomoci

    Prejsť na začiatok