Niekoľko slov o tom, kto sme

Naše malé občianske združenie s názvom NÁRUČIE vzniklo s cieľom pomôcť a podporiť deti a ich rodiny, pri ktorých je veľmi ťažké identifikovať ich diagnózu a pri ktorých je potrebná spoluúčasť a súčinnosť zahraničných lekárov. Sú to rodiny, ktoré potrebujú v takto obzvlášť ťažkej a náročnej situácii nielen finančnú podporu, ale predovšetkým podporu po sociálnej, emocionálnej a ľudskej stránke. 

Sami sme rodina, ktorá stratila našu druhú milovanú dcérku po dvoch mesiacoch od jej narodenia. Počas nich sme potrebovali akúkoľvek pomoc zahraničných lekárov, nakoľko jej diagnóza bola na Slovensku ojedinelá a naši lekári s ňou nemali skúsenosti. Až po mesiaci intenzívnych vyšetrení, presunov na rôzne a nie veľmi príjemné oddelenia, padla prvá, avšak do dvoch mesiacov nepotvrdená diagnóza s názvom NEONATÁLNA HEMOCHROMATÓZA.
Táto diagnóza bola definitívne potvrdená až na základe pitevnej správy – áno, o našu dcérku sme po dvoch dlhých, náročných, vypätých a nádejou posiatych mesiacoch prišli. Keď sa to stalo, ako rodina sme prišli o kus našej lásky, stratili sme časť z nás, avšak navždy bude patriť medzi nás, zastávať v našom srdci jedno z najdôležitejších miest a nekonečne veľmi ju budeme milovať. To, čo nám pomohlo sa dostať z tých najťažších chvíľ, bola určite naša prvorodená dcérka, naša rodina ako taká a podpora v každom jednom z nás. K tomu, samozrejme, neodmysliteľne patrí terapeutická odborná pomoc, ktorú do dnešného dňa aj naďalej využívame.
V tejto súvislosti vieme, aké dôležité je poskytnúť pomoc, podporu, či už finančnú, alebo sociálnu, rodinám, ktoré prežívajú podobne náročné obdobie. Budeme preto veľmi vďační, ak prijmete akúkoľvek našu pomoc prostredníctvom nášho OZ NÁRUČIE.

Naše ciele

Samotný názov evokuje všetky naše ciele a aktivity, ktoré budú smerovať k

  • finančnej pomoci a sprostredkovaniu pomoci deťom a ich rodinám v prípade ťažko diagnostikovateľných stavov, v rámci ktorých je potrebná spoluúčasť a súčinnosť zahraničných lekárov a odborníkov,
  • poskytovaniu poradenstva a právnej pomoci,
  • zabezpečeniu poradenstva, pomoci a podpory ľudí v akejkoľvek nepriaznivej životnej situácii,
  • podpore rodinných príslušníkov v prípade straty/náhleho úmrtia blízkej osoby,
  • podpore zariadení poskytujúcich sociálne služby,
  • podpore krízových centier pre matky s deťmi,
  • podpore útulkov pre zvieratá.

Naše poslanie

POSLANÍM OZ Náručie je pomôcť rodinám, ktorých deti potrebujú špecifickú lekársku pomoc, a tým im umožniť žiť spoločný život zdravším a plnohodnotným spôsobom.

Jednou z taktiež citlivých tém, na ktoré by sme chceli v rámci OZ NÁRUČIE poukázať, je okrem vyššie spomenutého aj podpora a poskytnutie pomoci sociálne slabším, znevýhodneným osobám, ktoré sa dostali nie svojou vinou do neľahkej a životu nebezpečnej situácie. Ide predovšetkým o matky s deťmi, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, ale aj napriek nepriazni osudu získali dostatočnú silu na to, aby odišli a zabojovali. Je to nesmierne obdivuhodné a aj preto chceme svoje aktivity smerovať práve pre tieto ženy. Chceme im poskytnúť finančnú a materiálnu pomoc, vzdelanie, podporiť ich osamostatnenie a začať pre ne nový život.