Ďakujeme vám všetkým nápomocným ľuďom za vašu ochotu zapojiť sa do výzvy a tak pomôcť Sofinke s jej rehabilitáciami ?

Máme veľkú radosť, že môžeme Sofinke poslať 300€, ktoré pomôžu aspoň z časti jej aj jej maminke s velkými nákladmi na zdravotnú starostlivosť ❤?

Ďakujeme vám všetkým ešte raz a ak by ste chceli Sofinku podporiť priamo, môžete tak urobiť príspevkom na náš transparentný účet, do poznámky potom stačí napísať Sofinka ?❤

Ďakujeme Sofinke
Prejsť na začiatok