OTÁZKY NA TÉMU “TEHOTENSTVO, PÔROD A DOJČENIE A COVID-19”

V súčasnosti podľa posledných usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie z 18. marca 2020 prebieha veľmi intenzívne výskum, ktorý sa zaoberá dopadom COV-ID-19 infekcie na tehotné ženy. Informácie sú dosť limitované, ale do dnešného dňa neexistuje dôkaz, že u týchto žien je vyššie riziko ochorenia oproti ostatnej populácii.

Momentálne každá tehotná žena rieši nespočetné množstvo otázok spojené s daným respiračným ochorením. Má obrovské obavy o seba a predovšetkým o ešte nenarodené dieťa, preto sme sa rozhodli v rámci nášho OZ Náručie osloviť MUDr. Zuzanu Kosibovú, PhD, so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo pôsobiacou v I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB, Bratislava, ktorá nám na tie najdôležitejšie otázky, zodpovie na základe vlastných skúseností.

  1. Aké doplnky výživy odporúčate tehotným ženám ako “Covid prevenciu”? Sú nejaké obmedzenia?

Najlepšou prevenciou proti COVID 19 alebo iným infekciám v tehotenstve je vyvážená strava s dostatočným množstvom vitamínov (hlavne vitamin C, D), minerálov, dostatočný spánok. Pri deficite vitamínu D treba pokračovať v suplementácii. Aj nadbytok vitamínov môže predstavovať zdravotné riziká, takže treba dodržať doporučený príjem pre tehotné.

  1. Čo v prípade, ak je tehotná žena covid pozitívna? Odporúčania / riziká pre matku a plod?

Ak sa jedná o budúcu mamičku, ktorá bola v kontakte s COVID 19 pozit. osobou, okrem karantény nariadenej hlavným hygienikom SR doporučujeme už konkrétne preparáty s vit. C 1000 mg 2-3 x denne, Vit D, Zn 2x denne (úprava dávkovania podľa hmotnosti, výrobcu preparátu).  Ďalšia liečba je upravená podľa klinického stavu pacientky  (kortikoidy, ATB liečba, profylaxia nízkomolekulárneho heparínu, oxygenoterapia). Riziká pre tehotnú ženu, plod sú predmetom skúmania a analýz. Zatiaľ sa ukazuje najväčšie riziko, okrem ťažšieho klinického priebehu infekcie, porucha koagulácie. Samotná tehotnosť je pre zdravú ženu hyperkoagulačným stavom, COVID infekcia s výraznejšími klinickými prejavmi môže tento stav zhoršiť. V akom percente a aké množstvo tromboembolizkých príhod, eventuálne krvácania postihlo COVID pozitívne tehotné ženy bude predmetom analýz. 

  1. Ak covid pozitívna tehotná žena rodí… Aké sú riziká prenosu na dieťa, čo sa odporúča pred, po pôrode.

Pri pôrode COVID pozitívnej pacientky musíme dodržať prísne protiepidemiologické opatrenia proti šíreniu infekcie. Zároveň zabezpečiť rodičke komfort, pohodlie a dostatočnú intimitu, bezprostredne po pôrode rooming in. Po pôrode doporučuje rodičkám dodržiavať hygienické opatrenia, adekvátnu liečbu podľa klinického stavu. Pri kontakte s dieťaťom dodržať hygienu rúk, respirátor ppf2 krytý chirurgickým rúškom, alebo používanie respiarátora ppf3. 

  1. Môže covid dostať dieťa počas vývoja plodu, keď je žena tehotná? Získava tým následne imunitu na toto ochorenie?

Prenos infekcie z matky na dieťa intrauterinne (počas tehotnosti)  je možný v malom percente prípadov. Prenos infekcie z matky na dieťa postpartálne (po pôrode) je pravdepodobnejší, ale pri zachovaní všetkých hygienických pravidiel, aj toto riziko klesá na minimum. Imunita novorodencov je predmetom štúdii, presné dáta ešte známe nie sú známe.

  1. Ako je to prípadne s dojčením covid pozitívnou matkou?

Najlepším benefitom pre novorodencov je aj podľa WHO laktácia, pri ktorej sa predpokladá prechod vytvorených protilátok z matky na dieťa. Ak to samozrejme klinický stav rodičky dovoľuje. Treba dodržať len spomenuté hygienické opatrenia.

  1. Je možný kontakt s pozitívnou matkou po pôrode – klokankovanie a pod…? Alebo je dieťa oddelené od matky, napr ide do inkubátora, kým sa matka nevylieči?

Všetky rodičky, ktoré rodia v termíne pôrodu, bezprostredne po pôrode majú dieťa  pri sebe a následne počas celej hospitalizácie – rooming in, ak to dovoľuje stav matky a dieťaťa. Pri operačnom vedení pôrodu – cisársky rez, vakumextraktor, je bezprostredne pri matke po pôrode, následne preložené do inkubátora na krátky čas, na stabilizáciu, sledovanie. Prinesené k matke späť, hneď ako to dovoľuje jej klinicky stav. Pri predčasne narodenom dieťatku je na neonatologickom oddelení, podľa stavu dieťatka na JIRS, často vyžaduje intenzívnnu starostlivosť. 

OTÁZKY NA TÉMU “TEHOTENSTVO, PÔROD A DOJČENIE A COVID-19”
Prejsť na začiatok