ĎAKUJEME všetkým účastníkom eventu – KEĎ SA PLNIA SNY, ktorí prispeli darom na občianske združenie NÁRUČIE. Veľmi si to vážime a veríme, že spoločne pomôžeme naplniť jediný sen tým rodinám, ktoré potebujú našu pomoc na uzdravenie svojich detí.

Spolu sa na evente vybralo viac ako 14 000 EUR, čo je fantastické a veľmi sa z toho tešíme. Prostredníctvom tejto stánky budeme komunikovať, komu naša pomoc smerovala.

Keď sa plnia sny
Prejsť na začiatok