23.5.2020

Obzvlášť v dnešnej náročnej dobe, kedy sa potýkame s krízou viacrozmerných parametrov nesmieme zabúdať na ľúdí, ktorí sú dlhšie v ohrození a medzi ktoré bezpochyby patrí násilie páchané na ženách, deťoch a domáce násilie.

Násilie na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom aj v podmienkach SR. V súlade s medzinárodným konceptom ľudských práv je chápané ako porušovanie ľudských práv a jednou z foriem diskriminácie žien. Podľa reprezentatívneho prieskumu výskytu a skúsenosti žien s násilím páchaným na ženách na Slovensku realizovanom v roku 2008 je násilie na ženách vážnym spoločenským problémom. Zasahuje veľkú skupinu žien, dotýka sa rôznych oblastí od detstva po dospelosť, intímne vzťahy nevynímajúc. 

Každá piata dospelá žena, ktorá má v súčasnosti partnera, zažila z jeho strany násilné správanie.

Dnes sme mali tú česť sa zoznámiť s jedným z viacerých zariadení – Azylové centrum Betánia, Malacky, ktoré pomáhajú okrem iného aj týraným ženám s deťmi, resp. ženám s deťmi bez domova (zariadenie núdzového bývania). Pani Katarína Baťková nám porozprávala a ukázala, ako priebeha samotný chod v azylovom centre, princíp odovzdávania potravín na báze motivácie, čo je pre jednotlivých klientov podnetným prínosom v ich živote. V centre je miest až pre 45 klientov a v súčasnej dobe je obsadenosť vyššia ako 50 %. Je obdivuhodné a veľmi úslužné, že mnohé ženy v ťažkých životných situáciách sa môžu obrátiť na jedno z takýchto zariadení a bolo nám cťou, že aj naše OZ NÁRUČIE sa mohlo podieľať na jej chode kúpou trvanlivých potravín a hygienických prostriedkov. Pani Baťková dodala, že takéto množstvo potravín im vystačí v centre až na 6 mesiacov. 

Obzvlášť v dnešnej náročnej dobe, kedy sa potýkame s krízou ojedinelých rozmerov nesmieme zabúdať na ľúdí, ktorí sú dlhodobo v ohrození a medzi ktoré bezpochyby patrí násilie páchané na ženách, deťoch a domáce násilie.

Násilie na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom aj u nás. Je chápané ako porušovanie ľudských práv a jednou z foriem diskriminácie žien. Podľa reprezentatívneho prieskumu o násilí páchaného na ženách na Slovensku realizovanom v roku 2008 je násilie na ženách vážnym spoločenským problémom. Zasahuje veľkú skupinu žien, od detí  po dospelosť, intímne vzťahy nevynímajúc. 

Každá piata dospelá žena, ktorá má v súčasnosti partnera, zažila z jeho strany násilné správanie.

Dnes sme mali tú česť navštíviť  Azylové centrum Betánia – Malacky, ktoré pomáha okrem iného aj týraným ženám s deťmi, resp. ženám s deťmi bez domova (zariadenie núdzového bývania). Pani Katarína Baťková nám porozprávala a ukázala, ako priebeha samotný chod v azylovom centre, princíp odovzdávania potravín na báze motivácie, čo je pre jednotlivých klientov prínosom pre ich rozvoj v živote. V centre je miest až pre 45 klientov a v súčasnej dobe je obsadenosť vyššia ako 50 %. Je obdivuhodné a veľmi úslužné, že mnohé ženy v ťažkých životných situáciách sa môžu obrátiť na jedno z takýchto zariadení a bolo nám cťou, že aj naše OZ NÁRUČIE sa mohlo podieľať na jej chode kúpou trvanlivých potravín a hygienických prostriedkov. Pani Baťková dodala, že takéto množstvo potravín im vystačí v centre až na 6 mesiacov. 

POMÁHAME AJ ŽENÁM V KRÍZOVÝCH CENTRÁCH
Prejsť na začiatok